Rudolf Steinerskolan

Rudolf Steinerskolan i Göteborg är en waldorfskola med cirka 230 elever från förskoleklass upp till klass 9. Skolan grundades 1965 och erbjuder undervisning i egna vackra lokaler på Tallhöjdsgatan i Kålltorp. Den stora skolgården inbjuder till lek och spring och skolköket lagar varje dag en härlig skollunch från grunden. Att det är en liten, familjär skola gör att stämningen är god. Engagerade lärare utgör stommen för skolans verksamhet.
Waldorfskolan har en egen kursplan som komplement till den nationella kursplanen Lgr22. Skriftliga omdömen utdelas varje läsår. Skolan är en betygsfri skola och bokstavsbetyg sätts enbart i årskurs 9. Eleverna gör nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.

Varför välja waldorf?

På Rudolf Steinerskolan erbjuder vi en miljö som gör det möjligt för barnet att växa och utvecklas i takt med sina egna förmågor och förutsättningar. Runt barnen finns ett arbetslag med vuxna som följer barnet under skolåren. Undervisningen i skolämnena anpassas efter barnens utvecklingsfaser.
Waldorfskolans pedagogik vill utveckla elevernas fria tänkande, deras kreativitet, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Dessutom är medkänsla, solidaritet och en sund självbild viktiga mål i arbetet med våra elever.
Skolan är icke-vinstdrivande och medlem i Waldorffederationen som samarbetar med Idéburna skolors riksförbund.

Nu närmar sig läsåret sitt slut och sommaravslutningen är den 14 juni klockan 10.00 i Härlanda kyrka.

Resterande veckor:

18 maj röd dag

19 maj klämdag, fritids öppet

2 juni studiedag, fritids öppet

5 juni kläm dag, fritids öppet

6 juni röd dag

14 juni avsluting 

Avslutningen är i Härlanda kyrka 14 juni.

Skolstart höstterminen 2023 är den 16 augusti.

Aktuellt