Search
Close this search box.

Aktuellt

Detta har pågått på skolan:

 

 Läsåret har bjudit på många härliga stunder, här är ett axplock:

-Eurytmifestival i Järna.

-Fantastiskt fina pjäsen Robin Hood av klass 8.

-Skolresor till bl.a norska berg, skärgårdsöar, museer, konserter, teatrar, med mera med mera.

-Roliga fester med aktiviteter för våra elever, stora som små.

-Luciatåg av klass 6.

-Fritidshemmens dag.

 

-Återträff med förra niondeklassen.

Läsåret 2024-2025 börjar den 15 augusti för eleverna.

 För kontakt under juli använd gärna e-post: info@steinerskolan.se

 

 

Rudolf Steinerskolan

Rudolf Steinerskolan i Göteborg är en waldorfskola med cirka 230 elever från förskoleklass upp till klass 9. Skolan grundades 1965 och erbjuder undervisning i egna vackra lokaler på Tallhöjdsgatan i Kålltorp. Den stora skolgården inbjuder till lek och spring och skolköket lagar varje dag en härlig skollunch från grunden. Att det är en liten, familjär skola gör att stämningen är god. Engagerade lärare utgör stommen för skolans verksamhet.
Waldorfskolan har en egen kursplan som komplement till den nationella kursplanen Lgr22. Skriftliga omdömen utdelas varje läsår. Skolan är en betygsfri skola och bokstavsbetyg sätts enbart i årskurs 9. Eleverna gör nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.

Varför välja waldorf?

På Rudolf Steinerskolan erbjuder vi en miljö som gör det möjligt för barnet att växa och utvecklas i takt med sina egna förmågor och förutsättningar. Runt barnen finns ett arbetslag med vuxna som följer barnet under skolåren. Undervisningen i skolämnena anpassas efter barnens utvecklingsfaser.
Waldorfskolans pedagogik vill utveckla elevernas fria tänkande, deras kreativitet, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Dessutom är medkänsla, solidaritet och en sund självbild viktiga mål i arbetet med våra elever.

Skolan är icke-vinstdrivande och medlem i Waldorffederationen som samarbetar med Idéburna skolors riksförbund.

Att skriva för hand

I Waldorfskolan ser vi många fördelar med att skriva för hand, så som ökad kreativitet, förbättrad minnesförmåga, ökad fokus och koncentration och en personlig prägel som kan saknas när man skriver med ett digitalt hjälpmedel.

Att inkludera handskrift i skolan kan vara ett sätt att balansera den digitala världen och dra nytta av de unika fördelarna med att skriva för hand, för inlärning, minnesförmågan och för att utveckla en vacker, personlig handstil. 

Som många tidigare waldorfelever känner till så skriver vi mycket för hand. Läs gärna artikeln i tidningen “Vi Lärare” om hur en elev upplevt detta:

https://www.vilarare.se/grundskollararen/vi-larare-debatt/debatt.-eleven-som-fick-kampa-med-att-skriva-for-hand-tackar-mig-idag/?fbclid=IwAR0f8n5GHYmSHrJx7JuoL7XhCuv_o6879ffktkOJeEdRuDO3p4Wc-4BtnMs_aem_AS994gj3-NdFZ72y4Ep4FCNgt_Xal43lMuv9ZmD4N_6Lup78LeQPiaY_B6RBjYP-5P8

”P4 Göteborgs morgonprogram som ger dig en härlig start på dagen” har varit med oss på skolan för att fråga mer om just hur eleverna i klass 3 känner för att skriva på papper. Lyssna gärna:

https://sverigesradio.se/avsnitt/2309855#6285

Läs gärna nya artiklar med forskning om att skriva för hand:

https://www.vilarare.se/grundskollararen/forskning/handens-magi/

https://www.vilarare.se/praktisk-estetiska-amnen/forskning/hjarnforskare–darfor-ar-skapandet–nodvandig

Intresserad av plats? Vi har enstaka lediga platser i klass 2, 3, 4 och i förskoleklassen. Varmt välkomna med er ansökan.

Inspektion av Skolverket på skolan vårterminen 2022

Vi hade en inspektion av Skolverket på skolan under vårterminen 2022. Då granskades olika områden inom verksamheten och elever, personal och rektor intervjuades. Skolverkets inspektörer observerade både lektioner och raster under flera dagar.

Områden som granskades var:

  • Garanterad undervisningstid
  • Undervisning utifrån läroplanen
  • Tidiga stödinsatser 
  • Att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
  • Trygghet och rutiner vid kränkande behandling

En tid efter inspektionen fick vi ta del av resultatet. Det fanns endast ett område som vi behövde arbeta mer med; den garanterade undervisningstiden.

Det har inte varit helt enkelt för waldorfskolor att rapportera ”på rätt sätt” om undervisningstiden i olika ämnen på grund av våra perioder och inslag som pjäser och projektveckor. 

Efter att vi hade tagit till oss resultatet, gick vi genom all vår undervisning minut för minut, sorterade och såg till att vi hittade rätt balans och i slutet av vårterminen blev vi godkända. Skolinspektionen tycker att det är fantastiskt att vi har vårt ämnesövergripande arbetssätt och ger eleverna förståelse för stora helheter och samband mellan olika områden. Vi behövde samtidigt bli medvetna om vad vi kallar olika inslag för och även utveckla en mall som hjälpte oss att räkna undervisningstiden korrekt.