Rudolf Steinerskolan

Rudolf Steinerskolan i Göteborg är en waldorfskola med cirka 230 elever från förskoleklass upp till klass 9. Skolan grundades 1965 och erbjuder undervisning i egna vackra lokaler på Tallhöjdsgatan i Kålltorp. Den stora skolgården inbjuder till lek och spring och skolköket lagar varje dag en härlig skollunch från grunden. Att det är en liten, familjär skola gör att stämningen är god. Engagerade lärare utgör stommen för skolans verksamhet.
Waldorfskolan har en egen kursplan som komplement till den nationella kursplanen Lgr22. Skriftliga omdömen utdelas varje läsår. Skolan är en betygsfri skola och bokstavsbetyg sätts enbart i årskurs 9. Eleverna gör nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.

Varför välja waldorf?

På Rudolf Steinerskolan erbjuder vi en miljö som gör det möjligt för barnet att växa och utvecklas i takt med sina egna förmågor och förutsättningar. Runt barnen finns ett arbetslag med vuxna som följer barnet under skolåren. Undervisningen i skolämnena anpassas efter barnens utvecklingsfaser.
Waldorfskolans pedagogik vill utveckla elevernas fria tänkande, deras kreativitet, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Dessutom är medkänsla, solidaritet och en sund självbild viktiga mål i arbetet med våra elever.

Skolan är icke-vinstdrivande och medlem i Waldorffederationen som samarbetar med Idéburna skolors riksförbund.

Att skriva för hand

I Waldorfskolan ser vi många fördelar med att skriva för hand, så som ökad kreativitet, förbättrad minnesförmåga, ökad fokus och koncentration och en personlig prägel som kan saknas när man skriver med ett digitalt hjälpmedel.

Att inkludera handskrift i skolan kan vara ett sätt att balansera den digitala världen och dra nytta av de unika fördelarna med att skriva för hand, för inlärning, minnesförmågan och för att utveckla en vacker, personlig handstil. 

Aktuellt

Informationskväll 10 oktober kl 18.30

Hjärtligt välkomna att få veta mer om Rudolf Steinerskolan, om waldorfpedagogiken samt gå en tur i våra vackra lokaler. Rektor och lärare berättar om skolans verksamhet och tar emot frågor. 

Informationskvällen är öppen för alla intresserade!

————————————————————

Intresserad av en plats? Vi har enstaka lediga platser i klass 2, 3, 4 och i förskoleklassen. Varmt välkomna med er ansökan!en