Klass 4

Barnen har nu blivit små individer som vill erövra världen och uppleva verkligheten. De vill lära känna den, kunna hantera den och bli duktiga i den. 

Exempel på tema i fjärde klass är nordisk mytologi. Dess mäktiga bilder av de viljestarka gudarna passar tioåringarna perfekt. 

Det sociala fortsätter att vara en viktig del av undervisningen. Barnen får genom grupparbeten, lekar, modprov och dramaövningar ges möjligheter att pröva sig fram i nya kamratkonstellationer. För det krävs ett visst mått av mod, något som eleverna får öva nu.

Vidare går man i historia igenom istid, forntid, sten-, brons- och järnålder samt vikingatid. Spår av föregående tidsåldrar och den utveckling som leder fram till våra dagars Göteborg studerar vi i ämnet hembygdskunskap. 

Andra exempel på ämnen i fjärde klass är zoologi där djuren behandlas i förhållande till människan. Barnen får uppleva hur varje djurart har specifika egenskaper. 

I handarbetet syr barnen korsstygn efter egna mönster och i bild arbetar de med flätmönster. Dessa aktiviteter stärker självmedvetandet hos barnen och tränar motoriken.

Detta år är det delandets princip som gäller, såväl i bråkräkning i matematiken som i svenskans grammatik, där man fortsätter och bygger på med fler ordklasser. 

Även i musiken sker en uppdelning. Förutom kanon kommer stämsång in och barnen får lära sig noter.