Klass 4

Barnen har nu blivit små individer som vill erövra världen och uppleva verkligheten. De vill lära känna den, kunna hantera den och bli duktiga i den.
Exempel på tema i fjärde klass är nordisk mytologi. Dess mäktiga bilder av de viljestarka gudarna passar tioåringarna perfekt.

Vidare går man igenom istid, forntid, sten-, brons- och järnålder samt vikingatid. Spår av föregående tidsåldrar och den utveckling som leder fram till våra dagars Göteborg studerar vi i ämnet hembygdskunskap.
Andra exempel på ämnen i fjärde klass är zoologi där djuren behandlas i förhållande till människan. Barnen får uppleva hur varje djurart har specifika egenskaper.

I handarbetet syr barnen korsstygn efter egna mönster och i formteckningen arbetar de med flätmönster. Dessa aktiviteter stärker självmedvetandet.

Detta år är det delandets princip som gäller, såväl i bråkräkning som i grammatik, där man fortsätter och bygger på med fler ordklasser.
Även i musiken sker en uppdelning. Förutom kanon kommer stämsång in och barnen får lära sig noter.