Förälder på skolan

Föräldraengagemang & samarbete

Att vara förälder i en waldorfskola innebär ett tydligt engagemang för barnen och deras skolgång. Samarbetet mellan föräldrarna i klassen är viktigt för både barnens och familjernas sammanhållning och därför är deltagandet vid föräldramöten viktigt. Förståelsen för pedagogikens bakgrund och metoder betyder mycket för samhörigheten mellan föräldrarna och skolan, vilket i förlängningen gynnar eleverna.

Föräldramöten och övriga informationsmöten

På Rudolf Steinerskolan hålls varje termin flera föräldramöten varav vissa kan vara gemensamma för hela skolan. Då kan det hållas ett föredrag eller en inledning till samtal som kan vara av intresse för föräldrar, t.ex. frågor som pedagogik, skolans organisationsplan eller aktuella frågor. Med jämna mellanrum anordnas en föräldrautbildning för nya och blivande föräldrar på Rudolf Steinerskolan. Detta är en möjlighet att få en djupare inblick i pedagogiken och bekanta sig med skolan.
Vid sidan av detta ges många tillfällen att komma till skolan för att se eurytmispel, teaterföreställningar och andra kulturella händelser.

Föräldraföreningen & olika aktivitetsgrupper

Som förälder har man också möjlighet att vara direkt delaktig i en aktivitetsgrupp. Det kan gälla en plats i skolans styrelse, engagemang i basararbetet eller skolgårdens utformning.

Skolans föräldraförening stöttar skolan på olika sätt. Huvudsakligen organiserar den skolans årliga basar som alltid är en höjdpunkt på höstterminen. Då arbetar klasserna och deras föräldrar med att skapa ett upplevelsefyrverkeri som tar sig uttryck i Wienercafé, spöktunnel, hantverksförsäljning, sagostund, pedagogisk utställning, lotterier, sopplunch, ljusstöpning, musikuppträdanden och massa annat roligt!

Andra sätt att engagera sig är genom att hjälpa sina barn delta i skolans månadsfester så som:
      Mikaelifesten: Hjälp till att baka äpplepaj; 
      Påskfesten: Hjälp till att skapa egna designade påskhattar.

Detta samarbete mellan hemmet och skolan runt barnets fostran och utveckling utgör en naturlig förutsättning för pedagogiken. Frukten av det gemensamma arbetet gör waldorfskolan till en trygg skola där varje elev blir sedd och trivs. Detta är i sin tur grunden för en levande och framgångsrik skolgång.