Klass 2

I andra klass får barnen höra fabler, där djuren speglar karaktärsdrag och även legender där människans högre strävanden skildras.

Genom skapandet av periodhäften, där text och bild samverkar, utvecklar barnen både skrivandets och läsandets konst. Läraren använder svarta tavlan till teckningar och texter som barnen använder som förlagor i sitt lärande.

I räkning använder man sig av barnens anlag för rytm och takt. Man arbetar mycket med klapp och stamp vid inlärningen av multiplikationstabellerna och i övandet av de olika räknesätten. Man skapar en konkret grund för det som i senare årskurser tas upp på ett mer abstrakt vis.