Förskoleklass Tallkotten

På förskolan Tallkotten möts barnen, som sedan ska bli en klass i tio år, för första gången. De kommer från olika förskolor, några känner varandra, men inte alla.

Det är ett år då både barn och nya familjer lär känna skolmiljön, men framför allt ett år, då barnen genom leken lär känna varandra och sig själva och då en grupp bildas.

Varje vecka har samma rytm. Varje dag har ett eget tema, men följer samma dagsrytm. Man följer de skiftande årstiderna både inne och ute, i verser, sånger och lekar samt i barnens arbeten.

Det finns en rytm; arbete/lek, rörelse/vila, inne/ute, vardag/fest.

Att tillsammans i gruppen bygga upp festarna kring årets högtider är en stor och viktig del av arbetet med att skapa en grupp.

Några kan räkna till tusen och för andra är ordningen på alla siffror efter tio en gåta, några läser kapitelböcker och andra har inte knäckt läskoden än, några övar på att skriva sitt namn.Vi badar i språket. Leker med ord, pratar, rimmar, lyssnar, berättar och lär oss verser och sånger utantill.Vi räknar barnen, framlänges, baklänges, räknar saker, vilka är störst/minst, vilken form har de?

På Tallkotten övar barnen på att klättra, hoppa, krypa, balansera, hoppa hopprep, bygga, klappa, sy, gräva, såga. De övar upp/ner, fram/bak, korsa ben och armar, du/jag/vi! Det finns en fantastisk gård att upptäcka.

Det är ett år, då barnen övar på att ta plats och lämna plats, att våga prata och att kunna lyssna.

I allt detta finns leken i centrum.