Kontakt

Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Tallhöjdsgatan 1 416 74 Gbg
Org.nr 857201–9142
Postgiro 242071–9
Bankgiro 757–3686

Expedition

Tel. 031-21 46 32
Expeditionen är bemannad 08.00 – 12.00
e-post: info@steinerskolan.se

Rektor

Tara Salokorpi
e-post: rektor@steinerskolan.se
Tel. 0706-27 27 24

Biträdande rektor

Anna Wodlèn Ödman
e-post: bitr.rektor@steinerskolan.se
Ansvarar för fritids

Vaktmästeri

Tel. 0705-11 50 98

Köket

e-post: koket@steinerskolan.se
Tel. 0735-87 51 63
Telefontid vardagar kl 07.30 – 13.00

Elevhälsoteam EHT

Rektor

Tara Salokorpi
e-post: rektor@steinerskolan.se
Tel. 0706-27 27 24

Skolsköterska

Telefon: 0730-88 32 64
e-post: skolskoterska@steinerskolan.se

Specialpedagog

Speciallärare

Skolkurator

Trygghetsgrupp

Trygghetsgruppen har tillsammans med rektor ansvar att i enlighet med skolans likabehandlingsplan, förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.

Den medicinska delen av Elevhälsan

Telefon 0730-88 32 64
e-post: skolskoterska@steinerskolan.se
Skolläkare kontaktas via skolsköterskan.

Huvudman

Som ekonomisk och juridisk huvudman för skolan står STIFTELSEN RUDOLF STEINERSKOLAN I GÖTEBORG. Stiftelsen företräds av en styrelse utsedd av lärarkollegiet och föräldraföreningen.

Stiftelsens styrelse

Kontaktperson och ordförande: Cecilia Schmidt-Åberg
Kollegierepresentanter: Irena Jovanovska, Adolfo Suarez och Emma Gustavsson
Föräldrarepresentanter: Subir Bystöm, Carl Skönvall och Cecilia Schmidt-Åberg
Kontakt stiftelsens styrelse: styrelsen@steinerskolan.se

Hitta hit