Fritids

Search
Close this search box.

Fritidshemmet Skogsbäret

Vår vision är att skapa en hemlik miljö där barnen kan andas ut efter skoldagen och vi prioriterar därför tid för fri lek, utevistelse och eget skapande. Stor vikt läggs vid att ge barnen möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och sin inre kraft i en lugn och trygg miljö. Verksamheten vid waldorfskolornas fritidshem regleras i Skollagen och Lgr22.

Vi är övertygade om att utelek, rörelse och frisk luft tillsammans med kamrater och lekglada vuxna är det allra bästa eftermiddagsliv barn kan få! Efter den intensiva skoldagen ska fritids erbjuda en utandning. Ett fritidshem är knutet till skolan, men det är inte skola, det är barnens fritid, deras fria tid. Det är här eleverna har möjlighet att utveckla sitt sociala liv och lära sig mycket av det som är viktigast i livet – hur man leker, umgås och har trevligt ihop.

Vi strävar efter att servera barnen ett näringsrikt mellanmål. Efter mellanmålet erbjuder vi lek på skolans stora natursköna tomt och inne får barnen möjlighet att utforska olika material t.ex. lera och ull i en återkommande veckorytm.

Eleverna behöver röra på sig, leka, vara kreativa och umgås när de slutat sin skoldag. I en strävan att uppmuntra till fysisk rörelse och social samvaro samt till lek och lärande är fritidshemmet mobilfritt.

Kontaktuppgifter:
Skogsbäret: 0738-036828
Tallkotten: 073-0787764
E-post: fritids@steinerskolan.se