Klass 3

Nioårsåldern är en viktig och omvälvande tid i barnens utveckling. De tar ett steg ut från helheten och börjar bli självmedvetna. De börjar se på sig själva som enskilda individer och det sker en förändring i deras uppfattning om världen.

I skolarbetet  får eleverna möta berättelser med skildringar av olika hantverk och livsviktiga yrkeskunskaper, de får ta del av det kunnande som växte fram inom den gamla bygemenskapen. Bonden brukade sin jord, odlade sin säd och tog hand om husdjuren. Smeden tillverkade verktyg som användes för både jakt och fiske. Boningshus och lador byggdes, till skydd för människor, djur och mat. Eleverna gör studiebesök och får själva utföra de gamla sysslorna som att så, sticka, väva och bygga ett litet hus. Flera resultat av detta finns att se på skolgården!

I matematikundervisningen får barnen bekanta sig med gamla mått och enheter som utgår från kroppen och de egna erfarenheterna. Genom att mäta, väga, balansera och uppskatta med aln, fot, tum, steg och famn får mätandet en konkret och personlig relation till barnen själva. Vid sidan av textskrivning och läsning introduceras grammatiken på allvar. Ordklasserna blir viktiga byggstenar i språket.