Klass 1

Under det första skolåret lever barnet ännu kvar i härmningen och läraren är för barnet en centralgestalt.
Barnen får helt leva sig in i de olika skolämnena genom rörelser, rytmer, färger och former.
De sjunger sånger och läser ramsor och dikter förstärkta av rörelser. De klappar och stampar olika rytmer i räkneundervisningen, de målar, ritar och modellerar.

För att täcka barnets omättliga behov av inre bilder får de i första klass höra sagor varje dag, framför allt folksagor. Genom dessa sagor och berättelser fylls barnen med bilder som är givande för deras utveckling.
Ur bilder och former växer så småningom bokstäverna fram. Till exempel kan kungen, som läraren berättat om i sin saga och barnen målat i glada färger, förvandlas till ett K.
Efter att barnen på detta sätt har lärt sig bokstäverna och skrivandet, kommer läsandet som en naturlig följd.

Man börjar med engelska i årskurs 1 eftersom barnens härmningsförmåga ännu finns kvar. Målet är att barnen skall lära sig språk så som de lärt sig modersmålet, genom lyssnande, efterhärmning, rörelser samt med hjälp av sånger, verser, rytmer och ramsor.