Klass 1

Vid uppropet på skolgården i augusti får sjuåringarna en välkomstpresent och går till sitt klassrum genom en tunnel som elever och vuxna bildar. Det är ett stort ögonblick att börja första klass!

Under det första skolåret lever barnet ännu kvar i härmningen och läraren är för barnet en centralgestalt. 

Barnen får helt leva sig in i de olika skolämnena genom rörelser, rytmer, färger och former. 

De sjunger sånger och läser ramsor och dikter förstärkta av rörelser. De klappar och stampar olika rytmer i räkneundervisningen samt målar, ritar och modellerar. Matematiken byggs upp från det konkreta. Redan i första klass presenteras de fyra räknesätten, som fyra delar av en helhet där subtraktion och addition hör ihop på samma sätt som multiplikation och division.

För att täcka barnets behov av inre bilder får de i första klass höra sagor varje dag, framför allt folksagor. Ur bilder och former växer så småningom bokstäverna fram. Till exempel kan kungen, som läraren berättat om i sin saga och barnen målat i glada färger, förvandlas till K. 

Efter att barnen på detta sätt har lärt sig bokstäverna och skrivandet, kommer läsandet som en naturlig följd. 

Man börjar med engelska i årskurs 1 eftersom barnens härmningsförmåga är mycket stor. Målet är att barnen skall lära sig språk så som de lärt sig modersmålet, genom lyssnande, efterhärmning, rörelser samt med hjälp av sånger, verser, rytmer och ramsor. 

Utevistelse är en viktig del veckan och på rasterna finns pedagoger ute för att stötta och leka. På skolgården finns en lekbod med många roliga saker att sysselsätta sig med.

På sommaravslutningen så tackar eleverna i årskurs 1 av de stora eleverna i årskurs 9 som nu ger sig ut på nya äventyr. Våra avslutningar är fantastiska högtider både för eleverna och den stora publiken!