Klass 6

När barnen är i 12-årsåldern börjar puberteten göra sig märkbar hos vissa barn.

Barnen börjar bli uppmärksamma på sin egen kropp. De blir alltmer uppmärksamma på yttervärlden och verkligheten. Långsamt är de på väg in i vuxenvärlden vilket märks både i hemmet och i skolan.

 

I historia fokuseras på romarriket. Under romartiden framträder tydliga personligheter som statsmannen och härföraren Julius Caesar och kejsaren Augustus. Deras kraft, mod och disciplin stimulerar eleverna i deras utveckling till individer. Här finns kraven samt det strama, handfasta och logiskt ordnande som de söker i den här åldern. Under romartiden föds även juridiken. Rättskänslan vaknar och civilrätt och demokrati tas upp vilket passar eleverna utmärkt. Under året behandlas även medeltiden där skråväsendet, digerdöden, riddarväsendet och kyrkans roll är viktiga beståndsdelar för en fördjupad förståelse av denna historiska epok.

I fysiken tar man upp synens och hörselns funktioner via optiken och akustiken. Man lär sig att iaktta fenomenen och notera vad man faktiskt ser. Orsak och verkan är även tydlig inom ämnet geologi. Berg bryts ner och återbildas i en ständigt pågående process, där även djur och växter ingår. 

 

Matematiken kompletteras nu med geometri, vilket ersätter formteckning. Geometrin ställer stora krav på exakthet och precision. Allt detta är en hjälp för tolvåringen i deras något kaotiska tid av förväntan inför den omvälvande puberteten.

Eleverna får nu välja ytterligare ett språk utöver engelska. 

 

Årets stora höjdpunkt är att få vara med att göra skolans luciatåg och uppträda både inför alla kamrater på skolan samt ålderdomshemmet som ligger granne med skolan. En fantastisk stund!