Klass 6

När barnen är i 12-årsåldern börjar den annalkande puberteten göra sig märkbar.
Barnen börjar bli uppmärksamma på sin egen kropp. De känner av tyngden som finns i skelett och benstomme och det visar sig så smått i deras rörelser och motivation. De blir alltmer uppmärksamma på yttervärlden och verkligheten. Långsamt är de på väg in i vuxenvärlden.

Under romartiden framträder tydliga personligheter. Exempel är statsmannen och härföraren Julius Caesar och kejsaren Augustus. Deras kraft, mod och disciplin stimulerar eleverna i deras utveckling till individer. Här finns kraven samt det strama, handfasta och logiskt ordnande som de söker i den här åldern. Under romartiden föds även juridiken. Rättskänslan vaknar och civilrätt och demokrati tas upp. Den individuella personligheten med dess rättigheter och skyldigheter inför stat, lagar och medmänniskor blir aktuell, liksom förhållandet mellan individ och samhälle.

I fysiken tar man upp synens och hörselns funktioner via optiken och akustiken. Man lär sig att iaktta fenomenen och notera vad man faktiskt ser.

Matematiken kompletteras nu med geometri, vilket ersätter formteckning. Geometrin ställer stora krav på exakthet och precision. Allt detta är en hjälp för tolvåringen i deras något kaotiska tid av förväntan.

Eleverna får nu välja ytterligare ett språk utöver engelska.