Klass 8

Nu är det ämnena och fackkunskaperna som talar direkt till eleverna. En regelrätt skolning av tänkandet börjar, grundad på noggrann iakttagelse och fördomsfrihet. Den yttre oordning som kan upplevas runt ungdomar i den här åldern är ofta en bild av deras eget kaotiska inre tillstånd.

Franska revolutionen skildrar ett samhälleligt kaos, med våldsamma strider mot orättvisor och förtryck. Frihet, jämlikhet och broderskap är ideal man strävar efter, med livet som insats! Detta är en lämplig händelse att studera i historia för att stärka frigörelseprocessen.

Den individuellt grundade omdömesbildningen kan nu börja tas i anspråk. Det kan ännu vara svårt att finna en egen balanspunkt och ett nyanserat omdöme, då eleverna i den här åldern gärna vill se frågeställningar i för eller emot; svart eller vitt. De har ofta starka åsikter i olika frågor.

I bildskapandet lämnar man mångfalden av färger och ger sig in i de svarta, vita och grå nyanserna. Kol-, tusch och blyertsteckning blir då välgörande tekniker i avbildandet av ljus och skugga. Detta stödjer även nyanseringen i omdömesbildningen.

Att i biologiundervisningen teckna människans skelett kräver skarp iakttagelseförmåga, samt ett behärskande av dessa tekniker. Människokunskap i biologi ger en fördjupad kunskap om kroppens uppbyggnad.

Drama är en viktig del av skolarbetet i åttonde klass. Då sätter man upp ett större teaterstycke. Man gör scenografi, ordnar med ljud- och ljussättning samt passande ljud och musik. I flera veckor jobbar man på heltid med denna pjäs som sedan spelas för inbjudna klasser och föräldrar.
Att få styra in sitt nyvakna, ostyriga och bullriga känsloliv i gestaltandet av en annan människa, att våga stå på en scen och spela en roll inför en publik, är en betydelsefull upplevelse i den här åldern.