Klass 8

Nu är det ämnena och fackkunskaperna som talar direkt till eleverna. En träning av tänkandet börjar, grundad på noggrann iakttagelse och fördomsfrihet. Den yttre oordning som kan upplevas runt ungdomar i den här åldern är ofta en bild av deras eget ibland kaotiska inre tillstånd. 

Franska revolutionen skildrar ett samhälle i kaos, med våldsamma strider mot orättvisor och förtryck. Frihet, jämlikhet och broderskap är ideal man strävar efter, med livet som insats! Detta är en lämplig händelse att studera i historia för att stärka ungdomarnas frigörelseprocess. 

I bildskapandet lämnar man mångfalden av färger och ger sig in i de svarta, vita och grå nyanserna. Kol-, tusch och blyertsteckning blir då välgörande tekniker i avbildandet av ljus och skugga.

Att i biologiundervisningen teckna människans skelett kräver skarp iakttagelseförmåga, samt ett behärskande av dessa tekniker. Människokunskap i biologi ger en fördjupad kunskap om kroppens uppbyggnad.

 

Drama är en viktig del av skolarbetet i åttonde klass. Då sätter man upp ett större teaterstycke. Man gör scenografi, ordnar med ljud- och ljussättning samt passande ljud och musik. I flera veckor jobbar man på heltid med denna pjäs. Att få styra in sitt nyvakna, ostyriga och bullriga känsloliv i gestaltandet av en annan människa, att våga stå på en scen och spela en roll inför en publik, är en betydelsefull upplevelse i den här åldern.  Det brukar vara en stor succé bland de övriga klasserna på skolan samt bland släkt och vänner få komma och se pjäsen.

I årskurs åtta har alla elever PRAO.