Klass 9

I årrkurs nio har elverna nått en ny fas. Självkänslan ökar av att de upptäcker sin förmåga att se och lära om andra människor och världen. Men andra kan ju också se en. Frågorna kan då bli: Hur ser jag ut? Vem är jag? Varför är jag inte som andra? Med en forskares blick studeras nu årets ämnsinnehåll.

Tonvikten i historia, liksom i övriga ämnen, ligger nu på idéplanet och att ur iakttagelser och erfarenheter dra slutsatser, bilda omdömen och skola tänkandet. Franska revolutionen studeras nu ur ett idéperspektiv.
I hantverken övas också tänkandet genom att man får utföra uppgifter som kräver noggrannhet och precision, t.ex. att väva eller att i träslöjden utför en exakt ihopfogning.

I bildämnet går man igenom bildkonstens historia och följer mänsklighetens utveckling från de uråldriga grottmålningarna fram till 1600-talets mästare.

I geologin betraktar man ’jordens historiebok’ där allt djupare lager berättat om allt äldre historia. Vi ser hur många bergarter bildas.
I matematiken ges bl.a. en historisk belysning av hur vårt talsystem har vuxit fram. Med exempel från den grekiska matematiken skildras övergången från räkning till matematik.
Man har nu hamnat i det rent abstrakta som under de tidigare åren konkretiserades.