Klass 9

Search
Close this search box.

I årskurs nio har eleverna nått en ny fas. Självkänslan ökar av att de upptäcker sin förmåga att se och lära om andra människor och världen. Men andra kan ju också se en. Frågorna kan då bli: Hur ser jag ut? Vem är jag? Varför är jag inte som andra? 

Med en forskares blick studeras nu årets ämnesinnehåll.

Tonvikten i historia, liksom i övriga ämnen, ligger nu på idéplanet och franska revolutionens skeenden studeras ingående. 

I hantverken övas också tänkandet genom att man får utföra uppgifter som kräver noggrannhet och precision, t.ex. att väva eller att i träslöjden utföra en exakt ihopfogning. 

I bildämnet går man igenom bildkonstens historia och följer mänsklighetens utveckling från de uråldriga grottmålningarna fram till 1600-talets mästare. 

I geologin betraktar man ’jordens historiebok’ där allt djupare lager berättat om allt äldre historia. Vi ser hur många bergarter bildas. 

I matematiken ges bl.a. en historisk belysning av hur vårt talsystem har vuxit fram. Med exempel från den grekiska matematiken skildras övergången från räkning till matematik.

Man har nu hamnat i det rent abstrakta som under de tidigare åren upplevts mer konkret.

I svenskan jobbar man ingående med litteraturens utveckling. Här erbjuds verk av både manliga och kvinnliga författare från Europa och Sverige. Eleverna får jämföra och analyser stilar och innehåll. Mary Wollstonecraft ställs mot Rousseau, Jonathan Swift jämförs Jane Austin och Edgar Allen Poe får möta Voltaire! 

I årskurs nio görs en längre skolresa tillsammans, inte sällan utomlands. Eleverna samlar pengar på olika sätt för att kunna finansiera sin resa.

Även PRAO sker i klass 9. 

På sommaravslutningen så tackar eleverna i årskurs 1 av de stora eleverna som nu ger sig ut på nya äventyr. Våra avslutningar är fantastiska högtider både för eleverna och den stora publiken.