Klass 7

Nu börjar en tid full av förändring då världen öppnar sig och blir större. Trettonåringarna är sanna renässansmänniskor som vill upptäcka nya världar. De vill avslöja världen med sitt eget, vaknande omdöme. De upptäcker och återupptäcker världen, de navigerar ut på okända vatten och de lär känna världen på ett sätt som tidigare varit otänkbart. Med oändliga hamnar i sikte kan själen börja brinna för högre ideal.

Leonardo da Vinci är den som personifierar renässansen; ett universalgeni som är lika hemma såväl inom vetenskapen som inom konsten. Han iakttar noggrant och nyfiket, med pennan i hand konstruerar han nya innovativa tekniska maskiner, han utforskar anatomin hos djur och människor och han utför målningar som vi beundrar ännu idag.

I geografi läser man om Columbus, Cortez och Magellan som lämnar sina hemländer. De seglar ut och upptäcker nya kontinenter. Kunskapen vidgas liksom uppfattningen om världen. Jorden ges ett nytt ansikte.
Kopernikus, Galilei och Kepler gör iakttagelser av planetariska rörelser som dyker upp i fysikämnet och de drar slutsatser som leder fram till den heliocentriska världsbild som råder ännu idag.

Genom konstnärer som Masaccio, Rafael och Michelangelo tar bildkonsten ett rejält kliv mot det naturalistiska. Centralperspektivet upptäcks och jobbas med i bildämnet.

I kemin introduceras ämnenas förvandling, vilket kan ge en yttre bild av den inre förvandlingsprocess som sker under den här åldern. Förbränning, syror och baser är några delar av kemilektionerna.