Ansökan

Search
Close this search box.

Antagning till Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Besöka skolan

Om du vill veta mer om pedagogiken och se alla vackra lokaler så finns det ett tillfälle på hösten vid basaren lördag 25/11 mellan klockan 10-17 och öppet hus på våren tisdag 12/3 mellan 15.30-17.00. Välkommen!

Öppet hus

Höst: I samband med den årliga basaren på skolan finns det varje år en pedagogisk utställning där pedagoger från skolan kommer att finnas för att svara på dina frågor. Det är en möjlighet för dig som vill sätta ditt barn i vår skola att bekanta dig med waldorfpedagogiken, prata med pedagoger på skolan och med föräldrar som har sina barn på skolan.

Vår: Vi arrangerar under våren ett öppet hus för föräldrar som är intresserade av waldorfpedagogiken och vill ställa sitt barn i kö till vår skola. Efter en kort gemensam samling kan du titta närmare på våra lokaler och samtala med pedagoger på skolan.

Vi har inte möjlighet att utanför dessa tillfällen ta emot besökare för att titta in till klassen då vi värnar om att de elever som går i skolan hos oss ska kunna arbeta ostört. Dock är du alltid välkommen att höra av dig och få en tur i skolan ändå.

Kösystem

Rudolf Steinerskolan tillämpar kösystem till de olika klasserna. Placeringen i kön bestäms av det datum då elevansökan inkommit till skolan.

Mer om kösystemet hittar du här: Köpolicy

Om ansökan

Ansökan till Rudolf Steinerskolan årskurs 1-9 med förskoleklassen görs via ett digitalt ansökningsformulär.

Båda vårdnadshavarnas uppgifter behöver fyllas i, annars ogiltigförklaras ansökan.

Adressuppgifter som anges i formuläret skall vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadress.

När ansökan är inskickad sänds ett bekräftelsemejl till vårdnadshavare 1 och 2 via e-post.

Vårdnadshavare ansvarar för att uppdatera skolan om ändrade uppgifter.

Kontrollera att du fyllt i alla fält innan du klickar på ”Skicka”.