Klass 5

I elvaårsåldern är barnen väl förtrogna med skolmiljön, kamraterna och sina skolämnen. Deras egna personligheter framträder allt mer och en stort inslag i årskurs 5 är att framföra en pjäs på vår stora höstfest!

 

De forntida kulturperioderna Indien, Persien, Babylonien och Egypten studeras i historia. Läraren berättar om myter från dessa epoker och försöker ge en upplevelse av hur det kunde vara att leva där. Tyngdpunkten ligger på den grekiska kulturepoken med dess skönhet, måttfullhet och harmoni. 

De grekiska rytmerna och formerna övas i eurytmin och i formteckningen.  

 

 

Ett annat ämne i femte klass är botanik. Klassen lär sig om växtvärlden, allt från svampar, mossor, lavar och alger fram till den fullt utvecklade växten med differentiering i rot, stjälk, blad, blomma och frö/frukt. Vi tar in växter och djur i klassrummet när det passar.

I geografi studeras de nordiska grannländerna noggrant.

Grammatiken tar bland annat upp satsbyggnad, aktiv och passiv form samt alla ordklasser. Räkning med decimaltal introduceras som en naturlig fortsättning på fjärde klassens bråkräkning. I ämnet frihandsgeometri tas steget från bild till ren matematik. Eleverna utvecklar sin abstraktionsförmåga genom att på fri hand teckna polygoner, cirklar med mittpunkt, korda, tangent, diagonal och radie och gör allt mer avancerade konstruktioner. 

Träslöjd kommer nu in som ett nytt ämne. Eleverna får skapa en liten skulptur i lindträ  med hjälp av olika handverktyg såsom kniv, stämjärn, skölp och rasp. 

I musikundervisningen är körsång en viktig del i årskurs 5 och vi har en härlig skolkör med fyrans och femmans elever tillsammans.