Byggstiftelsen

Byggstiftelsen

Rudolf Steinerskolans Byggstiftelse har till ändamål att främja waldorfpedagogiken. Ändamålet ska förverkligas genom förvärv, förvaltning och upplåtelse av mark och byggnader för Rudolf Steinerskolan.
Byggstiftelsen företräds av en styrelse som tar beslut i alla frågor som rör underhåll av de nuvarande byggnaderna och uppförande av nya byggnader.

Byggnaderna

Asmussens arkitektkontor i Järna har utformat byggnaderna som stod färdiga i januari 2000. NCC var generalentreprenör under byggtiden. Nya projekt och underhållsarbeten utförs varje år. Byggstiftelsen avsätter varje år pengar för underhåll och reparationer. Externa konsulter anlitas för funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) och brandlarmsystemet samt energideklaration av byggnaderna m m.

Arbetsdagar

Med ett aktivt engagemang har du som förälder möjlighet att vara med och påverka ditt/dina barns skolmiljö. Det finns en mängd enkla arbetsuppgifter som inte kräver yrkeskunskap och föräldrar kan göra en viktig insats för att eleverna ska få en fin skolgård och välskötta lokaler. Om de enkla uppgifterna kan göras ideellt finns det ekonomiska förutsättningar att förverkliga de delar av byggprojektet som hittills inte kunnat göras. Byggstiftelsens styrelse har som målsättning att anordna en arbetsdag varje hösttermin. Arbetsuppgifterna kräver inga förberedelser av er föräldrar och ska kunna utföras på utsatt tid. Enklare måltid serveras och vår upplevelse är att de föräldrar som deltar tycker det är trevligt att träffas och arbeta praktiskt tillsammans.

Kontakt med skolans byggstiftelse sker via skolans expedition.